Month: April 2014

Akcija zbiranja papirja

Spoštovane krajanke in krajani Rakeka! Glede na odličen odziv v prejšnjih akcijah, smo se člani PGD Rakek odločili, da ponovno organiziramo akcijo zbiranja odpadnega papirja. Akcija bo potekala od 1. do 4.maja. V tem času bo pred gasilskim domom na Rakeku postavljen kontejner v katerega lahko pripeljete papir. Ker nekateri nimate možnosti lastnega prevoza, bomo gasilci pobirali papir tudi sami, od hiše do hiše.

V upanju na dober odziv vas lepo pozdravljamo,

gasilci PGD Rakek.

Florjanova maša v Planini

PGD Ivanje selo, Laze – Jakovica, Unec, Rakek, Planina vabi vse članice, člane in ljudi dobre volje v nedeljo, 11. 5. 2014 ob 10. uri, k sveti maši v čast sv. Florjanu. Zbor društev bo pred farno cerkvijo v Planini ob 9.45. Gasilci pridite v paradnih ali delovnih uniformah. Praporščaki naj bodo oblečeni v skladu s pravili službe. Po sveti maši je prijateljsko druženje v prostorih PGD Ivanje selo.

Poroka Gorkič Aleš

V soboto, 26.4.2014 se je na gradu Snežnik poročil naš operativec in voznik Gorkič Aleš. Tako se je v petek postavilo mlaj, nenapovedano pa so se oglasili že poročeni operativci, kateri so mu zaželeli vse najboljše v obliki hladnega “tuša” iz VT ročnika. V soboto se je s pomočjo PGD Stari trg v bližini grada Snežnik pripravilo slavoloke iz vodnih curkov – v čast poroke operativca je bilo skupno postavljenih 12 curkov.

Mladoporočencema  želimo na njuni skupni poti veliko lepega, sreče, zdravja – predvsem pa ljubezni in razumevanja!

DSC_0121Slavoloki in častni pozdrav

DSC_0154Gasilci PGD Rakek in PGD Stari trg z mladoporočencema

Vaje bolničarjev – motorist

Današnje vaje bolničarjev so bile na temo posredovanja ob prometni nesreči, kjer je prišlo do naleta motornega kolesa in osebnega vozila. Ob naletu je motorist utrpel težje poškodbe, voznik osebnega avtomobila pa je bil le lažje poškodovan. Pred odhodom na vajo smo si v garaži gasilskega doma pogledali prikaz pravilnega snemanja čelade.

Po prihodu na lokacijo vaje se je naredilo prometno in požarno varovanje, opravilo stabilizacijo osebnega vozila ter poskrbelo za odklop akumulatorja. Med tem časom je ekipa bolničarjev pripravila vso potrebno opremo, opravila hitri pregled obeh poškodovancev ter začela z oskrbo. Po vaji je sledila kratka analiza ter čiščenje in urejanje opreme.

SAMSUNG

Napotki za kurjenje kresov

Vsako leto,  predvsem na predvečer prvega maja, po Sloveniji zagori na stotine kresov. Kurjenje kresov si predstavljamo predvsem kot prijeten kulturni ali družabni dogodek, vendar pa lahko prinaša tudi nevarnost za nastanek požara v naravi. Da bi bilo kresovanje varno in prijetno, da s kurjenjem ne bi povzročali nevarnosti požara, naj organizatorji javnih prireditev s kresovanjem ter vsi drugi, ki nameravajo v naravnem okolju kuriti kresove, upoštevajo sledeče napotke:

  • prostor okoli kurišča mora biti očiščen vseh gorljivih snovi;
  • če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali;
  • kres mora biti ves čas pod nadzorom;
  • ob vetrovnem vremenu kresa ni priporočljivo prižigati,
  • ob močnejših sunkih vetra je treba kurjenje prekiniti;
  • pri kurjenju kresov je prepovedano uporabljati vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi;
  • po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. s peskom ali  z zemljo).

Na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki jo lahko izvajajo le gasilci.

Če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 o tem takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilce. Vir: www.sos112.si

Ste pripravljeni na potres?

Ob takšnem dogodku, kot se je zgodil danes se zamislimo, ali smo pripravljeni na potres in kako se nanj lahko pripravimo. Na potres se pripravimo tako, da se poučimo o tem, kako zavarujemo sebe, svojo družino in imetje pred potresi, da poučimo družinske člane o tem, kako ravnati med potresom in po njem, ter da s člani družine določimo mesta, kjer se bomo sestali po potresu. Pomembno je, da poskrbimo za varnost doma, oziroma stavbe, da določimo varna mesta, da poskrbimo za varnost v domu ter za nujno opremo. Več priporočil o tem, kako ravnati pred, med potresom in po njem lahko preberete v sledeči brošuri. (vir: www.sos112.si)

Potres magnitude 4.4 pri Pivki

Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo in geologijo sporoča, da so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili v torek, 22. 04. 2014 ob 10.58 močan potresni sunek. Po preliminarnih podatkih je bilo žarišče potresa 50 km jugozahodno od Ljubljane, v bližini Pivki (4 km severno od Knežaka). Preliminarno ocenjena magnituda potresa je bila 4,4. Ocenjujemo, da intenziteta (učinki) potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla V. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98). Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci celotne Slovenije.

intenziteta_resevanje

Ozemlje Slovenije spada po številu in moči potresov med dejavnejša območja, saj leži na potresno dejavnem južnem robu Evrazijske tektonske plošče, na severozahodnem robu sredozemsko-himalajskega seizmičnega pasu, ki je eden od potresno najdejavnejših na Zemlji. Na majhnem slovenskem prostoru se stikajo tri regionalne tektonske enote: na severu in zahodu Alpe, na južnem, jugozahodnem in osrednjem delu Dinaridi in na severovzhodu Panonski bazen. Razlogi za nastajanje številnih šibkih, pa tudi močnih potresov so v zapleteni geološki in tektonski zgradbi našega ozemlja, ki leži na manjši Jadranski plošči, stisnjeni med Afriško na jugu in Evrazijsko na severu. Jadranska plošča se vrti v nasprotni smeri urinega kazalca, kar povzroča predvsem na severni in vzhodni strani različna premikanja. Južna in zahodna Slovenija ležita na severnem delu plošče, ki je zelo deformiran in narinjen na osrednji, manj deformiran del plošče. Zaradi premikanj v različnih smereh prihaja med njimi do napetosti, ki so lahko vzrok za nastanek potresov. Premikanja plošč povzročajo na ozemlju Slovenije napetosti v smeri sever-jug , ki se sprošča v potresih ob prelomih severozahod-jugovzhod (dinarska smer) in severovzhod-jugozahod (prečnodinarska smer), ter ob narivnih strukturah, ki potekajo v smeri vzhod-zahod. Stopnje in učinke evropske potresne lestvice lahko vidite tule. Vir: arso