Month: March 2014

Obvestilo vaje operative

V soboto, 5.4.2014 so ob 18:00 uri operativne vaje na temo dela pod IDA in napadov preko lestve. Tema vaj je deloma spremenjena in prilagojena glede na interno analizo intervencije Alumar. Vadilo se bo postavljanje lestve, izvajanje napadov preko lestve, postavljanje cevovodov v višje objekte, pripravo delovišča na strehi, … itd.

1975133_10203002664844754_1023956204_n

Obvestilo – izklop električne energije

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Cerknica obvešča odjemalce, da bo v soboto dne 29.3.2014 od 5:30 do 11:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOVCE 2003, IVANJE SELO-HRIB 1970, IVANJE SELO-VAS, RAKEK-DOVCE 1971, TP UNEC-KOVINOPLASTIKA 2005, UNEC-AVTOCESTA 1976, UNEC-HRIB 1934, UNEC-KOVIND 1986, UNEC-VAS, HRIBCE 2008. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Vaje bolničarjev – zasutje

Tokratne vaje bolničarjev so bile ponovno na temo delovne nesreče. Pri kopanju jarka je prišlo do zasutja delavca, nekaj metrov stran pa je med kamnite bloke ukleščilo še drugega. Lokacijo se je zavarovalo in postavilo osvetlitev. Med tem, ko je ekipa bolničarjev izvajala prvi pregled in oskrbo zasutega delavca, je tehnična ekipa začela z stabilizacijo in podporo jarka. Ko je bila zaščita proti posedanju narejena se je sprva z manjšimi lopatami, nato pa z rokami začelo odkopavati ponesrečenca. Pri tem se je pazilo, da ni prihajalo do dodatnega posedanja materiala in nadzorovalo poškodovanca.

Po odstranitvi nasutega materiala, kateri je pritiskal na poškodovanca se je le tega izvleklo, imobiliziralo spodnje okončine ter nudilo prvo pomoč za primer zmečkaninskega (crush) sindroma. Poškodovanca, kateri je bil ukleščen med kamnite bloke se je s pomočjo dvigalke osvobodilo bremena, izvleklo in ustrezno oskrbelo. Po vaji se je naredilo analizo obeh posredovanj.

1975146_10203230041169020_75460761_nzasutje

20140327_193752ukleščenost

Praktične vaje tečajnikov za vodjo skupine

V soboto, 22.3.2014 so v novi IOC Podskrajnik potekale praktične vaje tečajnikov za vodjo skupine. Praktičnih vaj se je udeležilo 41 tečajnikov iz GZ Cerknica, PGD Rakek je na vajah imel 9 kandidatov za vodjo skupine. Cilj praktičnih vaj je bil naučiti tečajnike operativnega dela v vlogi vodje skupine.

Na delovni točki »taktični trodelni napad« so tečajniki vadili:

 • Zajemanje vode s sesalnimi cevmi iz potoka v suhi varianti,
 • Izvedba releja do naslednje MB v mokri izvedbi, vir vode je hidrant
 • Izvedba zunanjih napadov

Na delovni točki »delo z GVC« so tečajniki vadili:

 • Izvajanje napajanja GVC
 • Postavitev B cevovodov do trojaka
 • Priprava cevi za notranji napad in izvedba notranjega napada
 • Izvedba zunanjih obrambnih napadov
 • Javljanje izvozov in posredovanje pri gašenju začetnih požarov (smetnjak)

Na delovni točki »napad preko trodelne lestve« se je vadilo:

 • Kako se izvede napajanje GVC
 • Pravilna POSTAVITEV TRODELNE LESTEV in varnost pri delu na višini
 • Postavitev B cevovodov in pripravo cevi za napad preko lestve
 • Izvedba napada preko lestve (opremljenost in napredovanje po lestvi)

Na delovni točki »tehnično posredovanje« pa se je vadilo:

 • Kako se izvede zapora cestišča
 • Izvedba napajanja GVC in požarnega varovanja s peno
 • Priprava orodja za tehnični poseg
 • Mašenje odtokov in ukrepi zaustavljanja tekočin

Delovna nesreča v IOC Podskrajnik

V petek, 21.3.2014 so se ob 17:52 ponovno oglasili pozivniki – tokrat je šlo na srečo samo za nenapovedano vajo, katero se po planu v PGD Rakek izvede vsake tri mesece. Vaja je bila na temo delovne nesreče na lokaciji nove IOC Podskrajnik. Po scenariju je prišlo pri izvajanju vzdrževalnih del na plinohramu do napake, katera je imela za posledico izpust večje količin plina propan butan. Na lokaciji plinohrama sta obležala vzdrževalca, kasneje pa je zaradi radovednosti in nepazljivosti prišlo še do lažje prometne nesreče in požara na osebnem vozilu. Po prihodu na kraj se je izvedlo zavarovanje kraja nesreče, gašenje požara na osebnem vozilu, iznos obeh poškodovanih vzdrževalcev, izvlek voznika osebnega vozila, zapiranje plinske pipe ter dokončna oskrba poškodovanih. Na vaji so sodelovali tudi gasilci PGD Ivanje selo, kateri so imeli za nalogo iznesti dva poškodovana gasilca. Po vaji je sledila kratka analiza in predstavitev novega vozila GV-1 PGD Ivanje selo.

SAMSUNG

DSC_4660

Previdno pri kurjenju v naravi!

Zaradi suhega, toplega in vetrovnega vremena se je povečala požarna ogroženost naravnega okolja v večjem delu države in že beležimo več požarov na prostem. Vrhnja plast zemlje je marsikje že izsušena, vegetacija pa še ni začela zeleneti, razen ponekod na Primorskem. Prihaja tudi čas intenzivnega dela na prostem, zlasti odstranjevanja ostankov kmetijskih rastlin ter drugega rastja z vrtov, njiv, travnikov in gozdov, pogosto z ognjem. V takšnih razmerah je možnost, da se uporaba ognja na prostem sprevrže v požar, velika.

Pri kurjenju v naravi je treba urediti kurišče, ga zavarovati in nadzorovati ves čas kurjenja, po kurjenju pa ogenj pogasiti in kurišče pokriti z negorljivim materialom. Ob vetrovnem vremenu je treba s kurjenjem prenehati, saj  takrat ni dovoljena uporaba odprtega ognja v naravi. Kurjenje v gozdovih ni dovoljeno, razen v kuriščih in zaradi zatiranja podlubnikov. Prav tako ni dovoljeno zažigati ostankov kmetijskih rastlin na kmetijskih obdelovalnih in neobdelovalnih zemljiščih ter nerodovitne površine na območjih, kjer ogenj lahko ogrozi gozd.

Suho in toplo vreme, s tem pa tudi povečana požarna ogroženost naravnega okolja, se bo po napovedi vremenoslovcev nadaljevalo še vsaj teden dni.

Fotografija0015.jpg