Month: November 2013

Predavanje Elektrika in gasilci

V petek, 29.11.2013 ob 17:00 uri se je izvedlo predavanje na temo Elektrike v gasilstvu. Predavanje je zajemalo naslednje teme: osnove elektrotehnike, nevarnost dotika naprav pod električno napetostjo, ukrepe za preprečitev poškodb zaradi električnega toka pri izvajanju različnih gasilskih nalog, pravilno uporabo in izbiro električnih agregatov za prve posredovalce in navodila za posredovanje ob požaru objekta s fotovoltaiko. Predavanja so se udeležili operativci PGD Rakek in PGD Cerknica.

 

Ogljikov monoksid – tihi ubijalec

Glede na povečanje zastrupitev z ogljikovim oksidom smo se odločili, da tudi na naši strani ponovno objavimo kratko informacijo na to temo.

Zakaj je ogljikov oksid sploh nevaren? Ogljikov oksid se v krvi veže na hemoglobin veliko bolje kot kisik. To povzroča ogljikohemoglobin, ki zavira transport kisika do tkiv. Ogljikov oksid postaja namreč za odraslega človeka toksičen pri vrednostih, višjih od 50 ppm (ali 0,005 vol %). Vrednosti, katerim je človek izpostavljen nekaj ur in znašajo med 50 in 150 ppm, lahko povzročajo glavobol. Koncentracije CO, ki presegajo 400 ppm, pa so običajno za odraslega človeka smrtne. Več informacij pa na povezavi.

co_2

Vaje bolničarjev – prometna nesreča

Tudi tokratne vaje bolničarjev so bile na temo prometne nesreče, kjer ni bil potreben tehnični poseg za dostop do poškodovanca. Po scenariju je prišlo do prometne nesreče dveh vozil pri čemer sta se težje poškodovali dve osebi. Na vaji smo ponavljali in utrjevali znanje iz prometnega zavarovanja, stabilizacije vozila, požarnega varovanje, iznosa ponesrečencev iz vozila in oskrbe poškodb.

DSC_0383

Usposabljanje za čine – mladina 2013

V sredo 20.11.2013 začnemo s tečajem za pridobitev naziva pionir in mladinec. Tečaj bo obsegal 12 ur predavanj, na koncu pa še pisni in praktični preizkus znanja.  Predavanja bodo potekala ob sredah in sobotah. Če je tema predavanja taka, da je mogoče prikazati tudi praktično se porabi drugo uro za praktični prikaz. V spodnji tabeli so razvidni predavatelji in teme predavanj po posameznih dnevih.

sreda 20.11. ob 18:00 uri 

Matjaž  Ileršič

Orodje in oprema, 2 uri

sobota 23.11. ob 10:00 uri

  Tomaž zgonc

Prva pomoč, 2 uri

sreda 27.11. ob 18:00 uri

  Katja Modic

Vrvna tehnika (vozli), 1 ura
Gasilska organizacija, 1 ura

sobota 30.11. ob 10:00 uri

  Vid Vadnu

  Gasilska taktika, 2 uri

sreda 4.12. ob 18:00 uri

  Klemen Purkart

 Osnove gorenja in gašenja, 2 uri

sreda 11.12. ob 18:00 uri

  Franc Šivec

Požarna preventiva, 2 uri

sobota 4.1. ob 10:00 uri

  vsi predavatelji

Test -Teorija in praksa