Month: August 2013

Fire Combat Žiri

V soboto, 31. 8. 2013 je v Žireh potekala 7. tekma za pokal Slovenije v tekmovanju gasilskih dvojic v Firecombatu. Gasilci domačega društva so tekmovanje uspešno izpeljali, za dobre rezultate pa so poskrbele tekmovalke in tekmovalci. V prijetnem vzdušju in športnem navijanju, ki ga je s svojimi komentarji tudi tokrat popestril Jure Čokl, so mnogi tekmovalci dosegli svoje letošnje najboljše rezultate. S časom 2:33 in s 5 s pribitka sta se dobro odrezala tudi Martina Modic in Andrej Tratnik ter v mešani kategoriji še 5. zapored ostala nepremagana. Tekmovanju je sledil še zabavni del, na katerem so obiskovalce pozno v noč ogrevali Modrijani.

2

3

Vaje bolničarjev – zasutje v jarku

Današnje vaje bolničarjev so bile na temo delovnih nesreč. Poudarek vaje je bil na varnosti poškodovanega in sodelujočih reševalcev, pravilnemu postopku zavarovanja jarka in pravilni oskrbi ponesrečenca. Po scenariju vaje je med opravljanjem zemeljskih del za objektom prišlo do delnega zasutja delavca. Zaradi varnosti sodelujočih smo jarek simulirali s podpornim zidom brežine in steno gasilskega doma. Za izvedbo zavarovanja jarka smo uporabili gradbeni les (manjših dimenzij kot bi bil uporabljen v realni situaciji) in vezane plošče. Ker je bil poudarek na vajah bolničarjev se zavarovanja ni naredilo popolnoma po pravilu (varovalke na podpornih elementih, spodnja povezovalna gred). Po zavarovanju jarka in prikazu odkopavanja ponesrečenca se je dela lotila ekipa bolničarjev. Njihova naloga je bila oskrbeti in pripraviti ponesrečenca na čim prejšnji iznos iz jarka na varno mesto, kjer bi ga v realni situaciji že pričakala ekipa NMP. Pri oskrbi in iznosu iz jarka so morali pokazati kar nekaj iznajdljivosti in znanja – ovirala sta jih omejen prostor, podporni elementi in sam položaj poškodovanca. Ker še nimamo ustreznih nosil smo improviziral z opremo in priročnimi sredstvi, katere imamo v enoti.

20130829_193148

Delo v notranjem napadu

Na podlagi programa usposabljanja PGD Rakek je poveljstvo društva organiziralo usposabljanje na temo dela v notranjem napadu. Usposabljanje se je izvedlo na območju nekdanjega proizvodnega prostora Brest v kraju Martinjak. Več urnega usposabljanja so se udeležili tudi operativci PGD Unec in PGD Ivanje selo. V objektu so bile tri delovne točke, katere so zajemala naslednje teme: priprava cevovodov, gašenje in napredovanje po prostoru ter preiskava prostorov. Na vaji se je posebno pozornost posvetilo reagiranju operativcev v primeru več nepredvidenih situacij na katere lahko naletijo pri gašenju notranjih požarov.

DSC_0832

Poplave – poplave meteorne vode, 24.8.2013

Ob 2.24 je na Ljubljanski cesti na Rakeku, občina Cerknica, meteorna voda zalila pritlične prostore stanovanjskega objekta. Po prihodu na lokacijo se je najprej začelo odstranjevati vodo po objektu s pomočjo sesalca. V jašek na zunanji strani objekta se je postavilo potopno črpalko, katera je zmanjševala dotok vode v objekt. Ko se je jašek izpraznil dovolj, da je bil mogoč dostop do cevi, se je le-to zatesnilo.

Požari v naravi oziroma na prostem – lažni alarm, 24.8.2013

V soboto 24.8.2013 ob 1:34 preko telefona dobili navodilo od ReCO Koper, da bo mogoče potrebna pomoč PGD Unec v obliki GVC 16-25 (gasilna voda). V pripravljenost je bil dan voznik in dva gasilca. PGD Unec je bil že na terenu in iskal prijavljen požar v okolici avtoceste in samega kraja Unec. Kljub temeljitemu iskanju požar ni bil odkrit, zato je bila pripravljenost PGD Rakek preklicana.