Month: March 2013

Vaje bolničarjev

Tokratne vaje bolničarjev so potekale na sedežu RK v Cerknici. Formirali sta se dve ekipi, ki sta izvajali postopke nudenja PP na večjem številu poškodovanih oseb. Delo se je izvajalo sistematično, tako da je bil v vsaki skupini tudi vodja skupine, ki je dal navodila svojim članom ekipe. Ekipi sta se medsebojno usklajevali in po potrebi sodelovali. Po vsaki vaji je sledila kratka analiza. Naslednje vaje so čez 14 dni.

28032013722

Skupna vaja s PGD Cerknica

V skladu s sestankom in dogovorom poveljstev PGD Cerknica in PGD Rakek se je prvo skupno vajo izvedlo v soboto 23.3.2013. Vaja je bila na temo posredovanja v prometni nesreči. V prvem delu vaje, ki je bila namenjena vaji gasilcev PGD Cerknica, se je spremljalo posredovanje in izvajanje tehničnega posega ter oskrbe poškodovancev iz dveh vozil. V drugem delu vaje pa se je delalo na dveh delovnih točkah, kjer smo vadili gasilci PGD Rakek. Na prvi delovni točki smo pobližje spoznali in nekateri obnovili znanje iz stabilizacije vozila ter dela s hidravličnim orodjem. Na drugi točki pa se je vadilo namestitev vratne opornice in iznos ponesrečenega voznika iz vozila z zajemalnimi nosili.

IMG_9438

Poplava – meteorne vode in podtalnica, 19.3.2013

Dne, 19.3.2013 je na Škocjanski ulici na Rakeku, zaradi velike količine padavin v zadnjem mesecu, začelo poplavljati stanovanjske objekte. Gasilci PGD Rakek so objekte zaščitili z protipoplavnimi vrečami,  izčrpali vodo iz pritličja stanovanjske hiše in skopali jarke za odvod vode. Na intervenciji, katera je trajala 8 ur, je sodelovalo 16 gasilcev. Nekaj fotografij iz današnjega posredovanja lahko najdete v galeriji.

SAMSUNG

Izobraževanje zima – pomlad 2013

Danes sta na ICZR IG zaključila usposabljanje za gasilskega Inštruktorja Leskovec Rok in Drole Klemen. Obema želimo veliko uspeha pri nadaljnjem izobraževalnem delu na nivoju PGD in GZ.

Istočasno so na isti lokaciji potekale zaključne praktične vaje za Vodjo enot, katere sta zelo uspešno zaključila Vadnu Vid in Modic Miha. Sedaj ju čaka še ocena oziroma zagovor taktične naloge, nato pa bo enota bogatejša za dva Gasilska častnika.

Še drugi del tečaja za Člane višjih poveljstev (čin Višji gasilski častnik) pa čaka Modic Martino in Purkart Klemena, katera ta teden pričneta z zadnjim sklopom predavanj. Tudi njima ne uidejo zaključni izpiti in taktična naloga.

4., 5. in 6. aprila bodo obnovitveni tečaj za nevarne snovi (OBN NS) opravljali operativci: Ileršič Matjaž, Modic Martina, Purkart Klemen in Šivec Franc.

22. aprila se obnovitvenega tečaja za delo s helikopterji (OBN HEL) udeležijo: Purkart Klemen, Purkart Miran, Vrenko Metod in Modic Miha.

25. aprila se obnovitvenega tečaja za nosilca izolirnega dihalnega aparata (OBN IDA) udeležijo: Vadnu Vid, Ileršič Matjaž, Modic Martina, Purkart Klemen in Kralj Aleš.

6. maja se usposabljanja za delo s helikopterji (HEL) udeležijo: Šivec Franc, Lukan Nejc, Doles Sašo in Čekada Nik.

7. in 8. maja pa se usposabljanja za gašenje notranjih požarov modul A (GNPA) udeležita Zidar Marjan in Modic Miha.

SAMSUNG
Tečajniki za Gasilskega častnika GZ Cerknica