Month: February 2013

Vaje s pripravniki – radijske zveze

V petek 22. 2. smo pričeli z rednimi mesečnimi vajami pripravnikov. Tema vaj je bila delo z radijskimi postajami v sistemu ZARE, katere gasilci uporabljamo pri svojem delu. Po začetnem predavanju, kjer smo spoznali sistem radijskih kanalov, rokovanje s postajami in pravila komuniciranja smo se posvetili praktičnemu delu. Vsak udeleženec je moral s pomočjo radijske postaje vzpostaviti zvezo s svojim kolegom ter med komunikacijo uporabljati pravilen protokol.

DSC_0027

Vaje bolničarjev

Tokratne vaje so obsegale dve delovni točki in zaključno vajo, izvajale pa so se v društvenih prostorih. Prva točka je zahtevala oskrbo poškodovane osebe, katera je bila ukleščena zaradi premika vozila, na drugi točki pa se je oskrbelo opečeno osebo. Zaradi lažjega dela se je delalo v dveh skupinah, kateri sta se izmenjavali na delovnih točkah. Po izvedbi vsake vaje se je naredila analiza posredovanja. Za zaključek je sledila še skupna vaja, ki je simulirala prometno nesrečo z tremi poškodovanimi. Čez 14 dni bodo vaje potekale v prostorih RK Cerknica.

07022013_3_1280x718

Osnove dela z IDA

Tokratne vaje so bile na temo spoznavanja izolirnih dihalnih aparatov (IDA). V osnovi so bile namenjene gasilcem pripravnikom in zunanji podpori notranjih napadov, notranji napadalci pa so lahko obnovili osnove. Tekom vaj smo si pogledali: delovanje in uporabo IDA, glavne sestavne dele, postopke zamenjave tlačne posode in sestavljanja IDA, različne vrste mask, pravilno opremljanje in na koncu rekli še nekaj na temo vzdrževanja posameznih delov IDA. Po teoretičnem delu je sledil še praktični, kjer se je sestavljalo in razstavljalo IDA, praktične vaje na objektu pa sledijo na prihodnjih vajah.

SAMSUNG