Month: January 2013

Vaje bolničarjev – TPO praktični del

Bolničarji PGD Rakek smo tokratne vaje imeli v prostorih Rdečega križa v Cerknici. Na začetku vaj smo obnovili teoretični del in nato praktičnega vršili na lutki z namenom utrjevanja in obnovitve znanja iz temeljnih postopkov oživljanja. Pogledali smo si tudi avtomatski defibrilator in njegovo uporabo, katero smo preizkusili na lutki. Naj se na tem mestu zahvalimo Pokleka Gregor-ju, kateri nam je omogočil uporabo njihovih prostorov in opreme. Več fotografij v galeriji

SAMSUNG

Usposabljanje voznikov – snežne razmere

Obilico novo zapadlega snega so vozniki izkoristili za trening terenske vožnje, katera se je izvajala po gozdnih cestah nad Rakekom. Med vožnjo se je preizkusilo delovanje vseh voznih sistemov v GVC 16-25, različne načine speljevanja in sam odziv novega vozila na sneg. Vozilo Renault Midlum na pogon 4×4 se je brez dodatnih pomagal (verige, vitel,…) odlično obneslo tudi v več kot pol metra snega. Poleg zaupanja v delovanje vozila v težkih voznih razmerah, so se vozniki navadili tudi na snežne razmere in vožnjo vozila v le-teh. Nekaj fotografij je tule

SAMSUNG

Vaje bolničarjev – temeljni postopki oživljanja

Bolničarji PGD Rakek smo pričeli novo leto usposabljanj. Tokratna tema je zajemala TPO – temeljne postopke oživljanja. Pogledali smo si oživljanje dojenčka, mladostnika in odrasle osebe ter njihove značilnosti pri samem načinu izvajanja TPO. Tudi na AED nismo pozabili, saj smo si pobližje seznanili z samim delovanjem in rokovanjem le-tega. Naslednje vaje sledijo čez 14 dni, na katerih bomo TPO tudi praktično preizkusili.

Foto 2013


Predavanje na temo posredovanja na AC

V soboto, 5.1.2013, smo izvedli predavanje na temo posredovanja na avtocesti. Predavanje je pripravil in izvedel Tratnik Andrej (PGD Postojna), kateri nam je v dveh urah predstavil postopke posredovanja ob različnih dogodkih (požar, prometna nesreča, razlitje nevarnih snovi). Pogledali smo si tudi postopke posredovanja na regionalnih in gozdnih cestah, na koncu pa še posredovanja v primeru nesreče na železnici. Predavanje je bilo zelo zanimivo in poučno, saj so bili postopki in posebnosti posredovanja predstavljeni na podlagi dolgoletnih izkušenj, katere PGD Postojna vsekakor ima. Predavanja se je udeležilo 25 operativcev iz PGD Rakek, Unec in Ivanje selo.

IMAG0101