Category: Usposabljanja

Praktične vaje OG – požari na prometnih sredstvih

Danes so se izvedle prve praktične vaje iz predmeta Gasilska taktika na tečaju za operativnega gasilca, katerega obiskuje 6 naših pripravnikov. Tema prvih vaj so bili požari na prometnih sredstvih. Delo je potekalo preko treh delovnih točk, kjer so tečajniki vadili naletno in prometno zavarovanje na AC in regionalnih cestah, se seznanili z postopki in razlikami v gašenju z uporabo vozila GVC 16-25 ali GV-1 in GVV-1. Po zaključku dela na delovnih točkah se je izvedlo še tri zaključne vaje, kjer so morali tečajniki pokazati osvojeno znanje tega dne, nato pa je sledila še kratka anliza vsake vaje. Na praktičnih vajah smo sodelovali z obema voziloma in šestimi inštruktorji.

Usposabljanje za nosilca dihalnega aparata

Operativec PGD Rakek je danes v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu opravil usposabljanje za nosilca dihalnega aparata. Usposabljanje traja dva dni; prvi dan se gasilci spoznajo z opremo in ostalimi značilnostmi dela pod dihalnim aparatom, drugi dan pa je namenjen praktičnim vajam. Gasilci so po zaključku usposabljanja usposobljeni za osnovno vzdrževanje in uporabo izolirnih dihalnih aparatov. Na tečaju je velik poudarek na sami uporabi izolirnega dihalnega aparata (IDA), poudarili pa so tudi delo po skupinah, skrb za sotovariša in tudi na samo varno vrnitev iz intervencije.  S tem tečajem je operativni član pridobil veliko novih izkušenj in znanja, ponovili pa so tudi temeljne postopke oživljanja (Ileršič Matija).

Vaje pripravnikov – osnove PP

Na prvih letošnjih vajah s pripravniki smo obdelali temo prve pomoči. V teoretičnem delu smo obnovili osnove prve pomoči:

  • prepoznavo stanja ponesrečenca,
  • oskrbo krvavitev,
  • zlomov, izpahov in zvinov,
  • opeklin,
  • zastrupitev
  • Izvajanje temeljnih postopkov oživljanja (TPO)

Na praktičnem delu vaj pa so se pripravniki razdelili v dve skupini, kjer so vadili pristop do ponesrečenca in TPO z uporabo defibrilatorja (AED) ter nameščanje vratne in splint opornice (Trebec M.).

Vaje bolničarjev – UVOD 2018

Na uvodnih bolničarskih vajah v letošnjem letu smo obravnavali predlog plana bolničarskih usposabljanj za leto 2018. Termin bolničarskih vaj ostaja nespremenjen, tako so bolničarske vaje vsak prvi četrtek v mesecu ob 19. uri. Bolničarske vaje so namenjene vsem članom društva (operativni, veterani, članice, mladina, pripravniki), predvsem pa so na vaje lepo vabljeni operativni člani ter vsi certificirani prvi posredovalci. Za vsako vajo bo določen vodja vaje iz operativne vrste (bolničar, prvi posredovalec). Vsaka vaja bo sestavljena iz krajše predstavitve teme, pravilnega pristopa do poškodovanca ter pravilne tehnike nudenja prve pomoči. Sledilo bo delo po posameznih točkah in na koncu vsake vaje še zaključna kompleksna vaja osvojenega znanja. Osvojeno znanje na bolničarskih vajah se bo uporabilo v kombinaciji operativnih vaj na rednih mesečnih usposabljanjih operativne enote. Poudarek letošnjih bolničarskih vaj bo temeljil predvsem na ponavljanju in utrjevanju osvojenega znanja iz nudenja prve pomoči pri delu prvih posredovalcev (tujki v dihalih, močne bolečine v predelu prsnega koša, hude krvavitve, temeljni postopki oživljanja). Po končanem sestanku bolničarske ekipe smo v orodišču gasilnega doma pregledali opremo za nudenje prve pomoči ter ponovili nekaj osnovnih postopkov prvega hitrega pregleda poškodovane osebe – izmera krvnega tlaka, srčnega utripa, saturacije kisika, sladkorja v krvi (Trebec S.).

Vaje operative – nenapovedana vaja

V soboto, 30.12. smo v okviru plana izobraževanj za leto 2017 izvedli nenapovedano vajo operative. Po scenariju je prišlo v garaži do zastrupitve dveh oseb z ogljikovim monoksidom, ena od njiju se je nahajala v jašku globokem 10m. Iz garaže smo prvo osebo v oskrbo bolničarski ekipi iznesli opremljeni z dihalnimi aparati in prostor prezračili z nadtlačnim prezračevalnikom. Drugo osebo smo iz jaška rešili s pomočjo vrvne tehnike in jo predali v nadaljnjo oskrbo. Cilj vaje je bilo preveriti znanje bolničarjev in ekipe za vrvno tehniko, katerega so nabrali na vajah v preteklem letu (Modic Miha).

Usposabljanje za PPO

V petek 15. in soboto 16. decembra je v Zdravstvenem domu v Cerknici potekal drugi dvodnevni tečaj za usposabljanje prvih posredovalcev pod okriljem Slovenskega reanimacijskega sveta (SloRS) in Slovenskega združenja za urgentno medicino (SZUM). Tečaja se je udeležilo 5 operativcev in bolničarjev našega društva (Trebec Mitja, Modic Miha, Gorkič Aleš, Gorkič Anja, Purkart Klemen). Na dvodnevnem tečaju, ki je obsegal  10 ur teorije in praktičnega dela, so se tečajniki posvetili predvsem zelo pomembni temi temeljnih postopkov oživljanja (TPO) z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED). Tako so na krajšem teoretičnem delu ponovili glavne in bistvene pomembne točke prvega pristopa do poškodovanca, oceno odzivnosti in prizadetosti poškodovane osebe ter pravilen postopek oživljanja z uporabo pripomočkov prvih posredovalcev (AED in AMBU dihalni balon s kisikovo jeklenko).

Na praktičnem delu so tečajniki na različnih delovnih točkah vadili različne scenarije intervencij – nezavestne osebe, neodzivne in v srčnem zastoju odrasle osebe, oživljanje dojenčkov, otrok, utopljencev in druga nujna življenjsko ogrožujoča stanja v nujni prvi pomoči. Izpit je obsegal teoretični in praktični del pred komisijo zaposlenih v Nujni medicinski pomoči. Čestitamo novim prvim posredovalcem!