Category: Usposabljanja

Vaje bolničarjev in PPO

Po poletnem enomesečnem predahu smo danes ponovno nadaljevali z rednimi mesečnimi bolničarskimi vajami. Pregledali smo torbo z AED in pripomočki za nudenje TPO ter ruzak s sanitetnim materialom za oskrbo krvavitev in opeklin. Ponovili smo teorijo pristopa do poškodovanca in nudenje prve pomoči s TPO in uporabo AED. Sledila sta še dva scenarija bolničarjev oz. prvih posredovalcev (Trebec S.).

Tečaj GNO

Član PGD Rakek se je od 22. do 25.7.2019 odpravil na tečaj GNO v Sežano.

Prvi dan smo imeli predavanja o požarih v naravi, o nevarnostih teh požarov ter o prvi pomoči, taktičnih postopkih gašenja ter opremi za gašenje požarov v naravi.
 
Drugi dan smo pol dneva nadaljevali z predavanji, nato pa smo spoznavali vozila ter opremo za gašenje požarov v naravi.
 
Tretji dan je sledil praktični del tečaja. Na začetku smo se razdelili v dve skupini, prva je imela gašenje z vodo (visoki tlak, mediterani), druga skupina pa je imela gašenje z ročnim orodjem (gasilske metle, naprtnjače, izpihovalniki). Nato so se skupine zamenjale. Na koncu smo imeli nekoliko večjo zaključno vajo.
 
Zadnji dan pa je sledilo nekaj predavanj, nato pa smo imeli izpit katerega smo vsi tečajniki uspešno opravili. (Banfi B.)
 

Vaje vrvnih tehnik – reševanje iz objektov

Na tokratnih vajah vrvnih tehnik smo obnovili znanje iz postavljanja tirolske žičnice – tako navadne za transport kot tudi te z sistemom za vertikalni dvig in spust. Posebnost te vaje je bila, da je bilo potrebno fiksna sidrišča izvesti v objektu, kjer običajno ni sidrišč kot jih lahko najdemo v naravi (drevesa, skale,…). Tako smo morali improvizirati ter sidrišča narediti iz materiala, katerega smo našli v samem objektu. Vsa sidrišča v objektu in zunaj se je zaradi njihove nezanesljivosti podvojilo. Fotografije.

Preventivni pregled podjetja DS Smith

V skladu z dogovorom o sodelovanju na področju zagotavljanja požarne varnosti v podjetju DS SMITH smo opravili preventivni pregled prostorov, gasilne opreme in spoštovanja požarnega reda. Pri pregledu smo bili posebej pozorni na:

  • prehodnost in označenost evakuacijskih poti,
  • ustreznost gasilnikov (tip, pozicija in veljavnost), označenost in njihova dostopnost,
  • ustreznost hidrantnih omaric (pozicija in veljavnost), označenost in njihova dostopnost,
  • označevanje, delovanje in dostopnost zunanjih nadtalnih hidrantov,
  • skladiščenje nevarnih snovi in uporabo ustreznih lovilcev,
  • skladiščenje lahko vnetljivih snovi,
  • usposobljenost zaposlenih za nudenje prve pomoči in izvajanja evakuacije.

Med pregledom smo se seznanili z razporeditvijo prostorov in opreme, nameščenostjo protipožarnih sistemov, dostopov do objekta, mestom za odklop električne energije in plina, lokacijo zbirnega mesta za zaposlene in postavitvenimi površinami za gasilske enote. Po pregledu je bil sestavljen zapisnik s opaženimi pomanjkljivostmi in predlogi za izboljšanje, izpostavilo se je tudi dobre primere upoštevanja in izvajanja požarne varnosti v podjetju.

Vaje bolničarjev in PPO – scenariji

Tokratne vaje bolničarjev smo izvedli v stanovanjskem delu objekta v Ivanjem selu. Bolničarji PGD Ivanje selo in Rakek smo preigrali različne scenarije, ki lahko doletijo prve posredovalce. Tako so ekipe po 3 bolničarjev, kot prvih prispelih na kraj zavarovali kraj intervencije in nudili poškodovancem prvo nujno pomoč, kasneje so se pridružili še ostali bolničarji. Scenariji in poškodbe so bile različne – zaustavitev hude krvavitve na roki zaradi odrezanega prsta, oskrba opekline na roki zaradi nepazljivega dela v kuhinji, sprostitev dihalne poti zaradi dušenja s tujkom in izvajanje temeljnih postopkov oživljanja zardi srčnega zastoja ter imobilizacija in prenos poškodovane osebe, ki je padla in ni čutila nog. (Trebec S.)

Vaje operative – delo z ALK

Tokratne vaje operative so bile na temo dela na ALK (avtolestev s košaro). Zakaj? ALK iz PGD Postojna bo v primeru potrebe posredovala tudi na našem območju, zato je pomembno, da znamo delati na njej. Na začetku vaj sta gasilca iz PGD Postojna predstavila njihovo ALK ter povedala nekaj osnov o varnem delu z njo. Sledil je prikaz postavljanja napajanja ALK za potrebe gašenja na višini, opremljanje košare z nastavkom za zajemalna nosila ter vadba dela v košari na višini. Za pomoč pri izvedbi vaje se zahvaljujemo PGD Postojna. Galerija slik.

Nenapovedana vaja – požar stanovanja

V soboto, 25.5. ob 20:30 so se oglasili pozivniki, kateri so napovedovali začetek nenapovedane vaje, katera je bila organizirana s pomočjo gasilcev PGD Ivanje selo, na temo požara v stanovanjskem objektu z več poškodovanimi oziroma pogrešanimi osebami. Scenarij vaje je predvideval požar v drugem nadstropju stanovanjskega objekta, zaradi močne zadimljenosti ter hitrega razvoja požara ostanejo v objektu ujete 4 osebe, katere imajo različne poškodbe. Nenapovedane vaje se je udeležilo 12 gasilcev PGD Rakek, kateri so v skladu z dogovorjenimi postopki posredovanja (OPR in smernice) hitro, učinkovito in brez večjih napak pripeljali “intervencijo” do konca. FOTO