Category: Usposabljanja

Vaje vrvnih tehnik – delo na drevesu

Kljub “korona” časom delo operative poteka relativno normalno. Po začetni prekinitvi aktivnosti se je prilagodilo sistem ter na novo definiralo izvedbo in potek operativnih vaj. Gasilci moramo navsezadnje še vedno izvajati vse naloge, katere so nam zaupane, posledično potrebujemo tudi usposabljanja in vadbo, da se veščine obnavljajo in ekipa ostane utečena. Ekipa vrvne tehnike je majhna in se je na te razmere še hitreje prilagodila (uporaba mask, distanca, razkuževanje in dekontaminacija opreme, higiena,…itd.). Na tokratnih vajah smo izkoristili vadbo še za ureditev okolice – obrez suhih vej iz bližnjega drevesa, katere so visele nad ulico. Tekom vaj smo ponovili napeljavo vrvi na drevo s pomočjo metalne vrečke, izdelavo sidrišč na tleh in na drevesu, izdelavo sistema za spuščanje in dvig bremen na višino ter sam aktivni dvig in spust iz višine. Na vajah smo sodelovali trije operativni gasilci. FOTO

Vaje operative in prikazna vaja – odpiranje in gašenje osebnega vozila

Vaje so bile razdelejne na dve delovni točki. Gasilci so na prvi točki vadili odpiranje osebnega vozila s posebnimi pripomočki. Takšno odpiranje se izvaja v nenujnih primerih, vedno ob navzočnosti Policije. S posebnimi pripomočki se poskuša odpreti avto z minimalnimi poškodbami. Na drugi točki so gasilci vadili gašenje osebnega vozila. V prvem delu se je gasilo začetni požar v motornem delu vozila, v drugem pa polno razvit požar celotnega vozila.

Na koncu je potekala še prikazna vaja za navzoče gledalce, kjer se je simuliralo požar kombiniranega in osebnega vozila na regionalni cesti. Ob zavarovanju kraja in zapori cestišča je potekalo gašenje vozil z vodo in dodatno zalivanje z gasilno peno.

Nekaj utrinkov z vaj najdete na POVEZAVI.

Prvi posredovalci – obnovitveni tečaj

V petek, 9. oktobra, so 4 operativni člani PGD Rakek v ZD Cerknica obnovili letne licence za prve posredovalce. Operativna enota PGD Rakek trenutno šteje 11 prvih posredovalcev, ki so aktivirani ob sumu na srčni zastoj, sumu na hudo zunanjo krvavitev ali sumu na hudo zaporo dihalne poti s tujkom.

Kot nosilci sistema PPO so najprimernejši prav gasilci, gorski reševalci, jamarski in drugi reševalci, ekipe prve pomoči in pripadniki drugih enot za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP), saj želijo pomagati, so dobro organizirani, imajo sredstva zvez, so tudi bolj ali manj opremljeni in imajo svoje enote v večini naselij tako, da je njihov dostopni čas do bolnika čim krajši.

Kako poteka aktiviranje ekipe PPO?

Regijski center za obveščanje (ReCO) aktivira ekipo PPO na prošnjo lokalne NMP ali dispečerja v zdravstvu v primeru, ko na območju, ki ga ekipa PPO pokriva, pride do nujnega stanja, pri katerem je potrebno posredovanje enote PPO. ReCO najprej aktivira PPO, potem pa obvesti klicatelja, da bodo v nekaj minutah na kraj dogodka pred reševalci NMP prišli prvi posredovalci, ki znajo in bodo pomagali bolniku. (S. Trebec)

Vaje operative – delo z IDA

Današnje planirane vaje operative na temo požara na vozilu smo zaradi slabega vremena prestavili ter izvedli vajo na temo IDA v gasilskem domu. Poleg uporabe IDA, taktike preiskovanja in vodenja skupine, smo hkrati preizkusili tudi fizično usposobljenost gasilcev – vaja je zajemala kar nekaj fizično napornih nalog. In rezultati niso slabi. Nekaj fotografij z vaj si lahko ogledate v fotogaleriji. (K. Purkart)

Tečaj za inštruktorja

Danes se je ekipi inštruktorjev PGD Rakek z uspešno zaključenim tečajem pridružil še en član. Tečaj za inštruktorja se je izvajal v treh zaporednih dneh od 10. do 12. septembra na ICZR Ig. Specialnost inštruktor je namenjena gasilcem, ki poučujejo oziroma izvajajo praktična usposabljanja v gasilski organizaciji. Na tečaju se tečajnik uči o metodah praktičnega poučevanja, psiholoških osnovah učenja in pripravi praktičnih usposabljanj. Tekom usposabljanja opravi tudi dva praktična nastopa, kjer predstavi drugim tečajnikom določeno temo – vse to pred kamero, posnetek pa je namenjen kasnejši analizi nastopa. Tečaj je vodil izkušen pedagog, prof. Ivan Mirt in inštruktorji gasilske šole na Igu. (S. Trebec)

Gašenje notranjih požarov – modul A

Pretekli teden je operativni gasilec PGD Rakek uspešno opravil tečaj za gašenje notranjih požarov – modul A (GNPA) v podcentru ICZR v Sežani. Tečaj je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, skupaj dva dneva. V prvem, teoretičnem delu se tečajniki seznanijo z osnovami gorenja v notranjih prostorih, kako se požar razvija in kakšne  nevarnosti pretijo na gasilce ob gašenju. Tečajniki ponovijo tudi prvo pomoč s poudarkom na opeklinah in pregretju. V drugem, praktičnem delu si tečajniki na začetku ogledajo simulacijo nastanka požara in njegovega razvoja po prostoru, nastanka nevtralne cone, požarnega preskoka in povratnega ognja v maketnih simulatorjih. V nadaljevanju si tečajniki skupaj z inštruktorji v večjem kontejnerju ogledajo razvoj požara, kateremu sledi še praktičo ohajevanje prostora in gašenje požara z vodnimi curki.