Category: Usposabljanja 2019

Vaje operative – taktični nastopi desetine, 7.12.2019

Zadnje vaje operative v letu 2019 so bile na temo preigravanja taktičnih scenarijev in dela desetine – posadke GVC 16-25 (8 gasilcev). Na prvem scenariju, zraven pogorelega podjetja Fragmat, smo izvajali zunanje napade ter oskrbo vozila preko dveh vodnih virov. Na polnilni vod vozila se je namestil zbiralec – en vhod je bil priklopljen na hidrant, drugi na drugo AC. Izvedlo se je 5 klasičnih napadov – štiri C in enega B. Tako smo hkrati še testirali hidrantno omrežje na omenjeni lokaciji. Kot zanimivost, brez drugega vodnega vira (AC), je omrežje zmoglo zagotavljati vodo samo za dve minuti neprekinjenega gašenja. Nato je bilo potrebno gašenje prekiniti ter počakati, da se je rezervoar vozila napolnil.

Drugi scenarij smo izvedli na objektu stare OŠ Rakek, kjer se je vadilo gašenje požara v stanovanjskem objektu. Pri tem smo izvajali gašenje in preiskovanje z dvema napadalnima skupinama, vertikalno in horizontalno prezračevanje z nadtlačnim prezračevalnikom, uporabo varovalne skupine ter vodenje dela v notranjosti objeta z vodjem, kateri je bil pod IDA. Po vsakem od scenarijev je sledila analiza. (K. Purkart)

Tečaj za vodje večjih intervencij, november 2019

V organizaciji Gasilske zveze Slovenije je od torka 19. novembra do petka 29. novembra v prostorih novega Gasilsko-reševalnega centra Postojna potekal tečaj za vodje večjih intervencij. Predavatelji GZ Slovenije so 30 udeležencev Obalno kraške in Notranjske regije seznanili s teoretičnimi predavanji iz tem: organizacija dela, načrtovanje, vodenje, sprejemno mesto, IPS (intervencijsko poveljniški sistem), topografija, informatika ter stiki z javnostjo. Teoretičnemu delu so sledili trije dnevi namenjeni simulacijam večjih dogodkov (poplave, požar v naravi in požar kompleksnih objektov). Tečaj so iz PGD Rakek uspešno opravili trije gasilski častniki. (S. Trebec)

Svečana podelitev činov Gasilski častnik

Gasilska zveza Slovenije (GZS) je zaupala svečani dogodek letošnje podelitve Gasilski regiji Dolenjska, organizacijo pa Gasilski zvezi Trebnje. Podelitev se je izvedla v torek, 19. novembra 2019, ob 18. uri v Občini Mokronog-Trebelno, v dvorani Upravno-kulturnega središča Mokronog. Na prireditvi je vodstvo GZS izročilo čin gasilski častnik 105 gasilkam in gasilcem, iz štirih gasilskih regij, ki so redno obiskovali 98-urni tečaj. Za uspešno opravljen tečaj je bilo potrebno pripraviti in uspešno zagovarjati taktično nalogo, uspešno opravili zaključni izpit iz teorije in enodnevni praktični izpit v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig. Iz našega društva so tečaj obiskovali in ga uspešno zaključili Matjaž Ileršič, Dušan Zwölf, Metod Vrenko, Nejc Lukan, Sergej Trebec in Mitja Trebec.

Vaje vrvnih tehnik – tovariška pomoč

Novembrske vaje vrvnih tehnik smo namenili tovariški pomoči. Vadili smo reševanje soplezalca na vrvi. Gre za zahtevne manevre reševanja, zato smo se vaje lotili postopno. Začeli smo z reševanjem soplezalca s pristopom od zgoraj, in spuščanjem obeh po isti vrvi. Poznamo še druge načine reševanja soplezalca glede na dostop in razpoložljivo opremo, te bomo vadili na prihodnjih vajah.

Obnovitveni tečaj – nevarne snovi

Konec preteklega tedna je član operative PGD Rakek opravil obnovitveni tečaj za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi (NS). Tridnevni tečaj je potekal na ICZR RS na Igu. V prvem dnevu so tečajniki prisuhnili teoretični ponovitvi posredovanj ob nesrečah z NS ter izdelali seminarske naloge, pri katerih je šlo za različne situacije nesreč z NS. Drugi in tretji dan izobraževanja sta bila praktične narave. Tečajniki so na delovnih točkah obnovili pravilno uporabo opreme, kasneje pa so preigravili različne scenarije namišljenih intervencij ob nesrečah z NS. Scenariji so obsegali posredovanja ob iztekanju nafte in bencina iz cistern, iztekanje goriva iz cisterne vlakovne kompozicije, porsredovanje ob nesreči z uhajajočim klorom, industrijsko nesrečo z iztekanjem kisline, posredovanje ob sumu na biološke strupe ter prometno nesrečo z vozilom, ki je prevažal več različnih nevarnih snovi. (fotografija je simbolična; foto: ICZR RS)

 

Podaljševanje licenc prvih posredovalcev

V mesecu novembru nekaterim prvim posredovalcem našega društva potečejo eno letne licence, ki jih je potrebno vsako leto permanentno obnavljati. V petek, 8. novembra, sta v Zdravstvenem domu v Cerknici dva prva posredovalca PGD Rakek podaljšala licenco. Podaljševanje licenc je sestavljeno iz teoretično-praktičnega dela. V prvem delu se ponovi teorijo temeljnih postopkov oživljanja in delo prvih posredovalcev od aktivacije preko Regijskega centra za obveščanje do prihoda na kraj intervencije in delo s pacientom. Ponovi se praktične primere scenarijev, ki se lahko pripetijo na terenu. Sledi pisni del preizkusa znanja, kjer mora vsak prvi posredovalec uspešno rešiti teoretični test in s pozitivno oceno lahko nadaljuje na praktični preizkus pred komisijo. Oba člana PGD Rakek sta izpit uspešno opravila. Vsi ostali prvi posredovalci bodo licence podaljševali v prihajajočih mesecih. (Sergej Trebec)