Category: Usposabljanja 2018

Vaje operative – poplave

Na aprilskih vajah operative smo obdelali temo poplave. Pred začetkom praktičnega dela se je izvedlo kratko predavanje, katero je zajemalo nekaj osnovnih značilnosti poplav, nevarnosti, ki ob tem nastajajo za ljudi, živali in infrastrukturo ter se seznanili z osnovnimi ukrepi ob posredovanju na tovrstnih intervencijah. Praktični del vaj je zajemal pripravo terena za postavljanje protipoplavnih nasipov ter polnjenje protipoplavnih vreč, s katerimi smo nato zgradili pravilen nasip, na drugi delovni točki pa se je obnovilo pravilne postopke dela s potopnimi in muljnimi črpalkami.

Nenapovedana vaja – požar v objektu

V soboto, 31.3. smo v okviru letnega plana izobraževanja operative, izvedli prvo letošnjo nenapovedano vajo.  “Zagorelo” je na objektu stare osnovne šole na Rakeku. Gasilci, kateri so se udeležili vaje so preiskali zadimljene prostore, iznesli pogrešano osebo in plinski jeklenki ter pogasili požar. Vaja je bila izvedena zelo uspešno, saj so gasilci uporabili vse znanje in taktične postopke, katere smo pilili skozi vrsto operativnih vaj v preteklosti. Namen tovrstnih vaj je ocena delovanja operativne enote ob nenapovedanih in nepredvidenih scenarijih (Modic M.)

Gašenje notranjih požarov – modul A

V četrtek in petek, 22. in 23. marca, sta dva operativna gasilca PGD Rakek v ICZR na Igu uspešno opravila tečaj za gašenje notranjih požarov – modul A (GNPA). Tečaj je razdeljen na teoretični in praktični del, vsak del pa traja en dan. Na teoretičnem delu izkušeni predavatelji predstavijo kako se požar v notranjih prostorih razvija ter kakšne nevarnosti se pojavljajo pri gašenju notranjih požarov. Na teoretičnem delu se ponovi tudi prva pomoč, še posebno teme glede oskrbe opeklin in pregretja oz. hipertermije. V sklopu drugega dne si pod vodstvom skupine inštruktorjev tečajniki najprej ogledajo simulacijo razvoja požara, nastanek nevtralne cone, požarnega preskoka in povratnega ognja v manjših simulatorjih. V nadaljevanju se tečajniki pod vodstvom inštruktorjev podajo v večji kovinski zabojnik, v katerem se podrobno analizira razvoj požara (nastanek posameznih faz požara). Sledila je vadba ohlajanja prostora z uporabo turbo ročnika in razpršenega curka (Trebec S.).

Usposobljeni novi prvi posredovalci

V petek, 16. in soboto 17. marca, je v Zdravstvenem domu Cerknica potekal dvodnevni tečaj za usposabljanje prvih posredovalcev pod okriljem Slovenskega reanimacijskega sveta (SloRS) in Slovenskega združenja za urgentno medicino (SZUM). Tokratnega tečaja so se iz PGD Rakek udeležili 4 gasilci – pripravniki. Na dvodnevnem tečaju, ki je obsegal 10 ur teorije in praktičnega dela, so se tečajniki posvetili predvsem zelo pomembni temi temeljnih postopkov oživljanja (TPO) z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED). Tako so na krajšem teoretičnem delu ponovili glavne in bistvene pomembne točke prvega pristopa do poškodovanca, oceno odzivnosti in prizadetosti poškodovane osebe ter pravilen postopek oživljanja z uporabo pripomočkov prvih posredovalcev (AED in AMBU dihalni balon s kisikovo jeklenko). Na praktičnem delu so tečajniki na različnih delovnih točkah vadili različne scenarije intervencij – tujek v dihalni poti, nezavestne osebe, neodzivne in v srčnem zastoju odrasle osebe, oživljanje dojenčkov, otrok, utopljencev in druga nujna življenjsko ogrožujoča stanja. Izpit je obsegal teoretični in praktični del pred komisijo zaposlenih v Nujni medicinski pomoči. Tečaj so uspešno opravili vsi štirje. Tako je sedaj v enoti že trinajst usposobljenih gasilcev, kateri bodo v primeru potrebe nudili pomoč. Čestitamo!

Praktične vaje OG – NN in NS

V soboto, 10.3.2018 so v okolici stare šole na Rakeku, potekale še zadnje praktične vaje na tečaju za operativnega gasilca. Delo je potekalo na dveh deloviščih. Na prvem smo najprej teoretično ponovili osnove notranjih napadov (delo z IDA in vstopanje ter gašenje gorečega prostora), okoli šole pa smo vadili postavitev zunanjih napadov. Sledila je vadba na več scenarijih, kateri so predvidevali požar v objektu. Na drugem delovišču smo se naučili kako postopamo ob razlitju nevarnih snovi (ogljikovodiki) ter katere pripomočke pri tem uporabljamo. Poudarek je bil tudi na improvizaciji tesnjenja in lovljenja ogljikovodikov. Za konec smo si pogledali tudi kako oskrbimo gasilca, kateri je v srčnem zastoju, pri tem pa ga je potrebno razopremit  (IDA, maska, čelada,…).

Vaje operative – delo z lestvijo

Operativne vaje v marcu so zajemale delo z gasilskimi lestvami. Zaradi vremenskih razmer vaj nismo mogli izvesti v celoti, saj je bila zunanja temperatura pod lediščem, prisotne so bile tudi snežne padavine. Kljub temu smo ponovili osnove postavljanja in varno delo z gasilsko trodelno raztegljivo lestvijo. Napeljavo cevovodov in gašenje preko lestve zaradi nizkih temperatur in varnosti nismo izvedli (Trebec M.). 

Praktične vaje TRE – tečaj OG

V nedeljo 25.2. in soboto 3.3. so po urniku tečaja za Operativnega gasilca potekale praktične vaje iz predmeta Tehnično reševanje. Tečajniki so se pod vodstvom izkušenih inštruktorjev seznanili s praktičnim znanjem in opremo, ki je potrebna za varno in kvalitetno izvajanje intervencij s področja Tehničnega reševanja. V nedeljo 25.2. smo vaje izvedli pri gasilskem domu PGD Cerknica, potekale na treh delovnih točkah:

  1. Posredovanje gasilcev ob neurjih (zasilno prekrivanje streh in vleka bremen z vitlom in žičnim potegom)
  2. Reševanje na vodi
  3. Posredovanje pri prometnih nesrečah

V soboto 4.3. smo vaje izvedli pri gasilskem domu PGD Unec. Vaje so prav tako potekale na treh delovnih točkah:

  1. Posredovanje ob poplavah
  2. Varno delo z motorno žago
  3. Osnove dela z vrvno tehniko

Ker gasilska služba nikoli ne vpraša po vremenu smo vaje izvedli kljub slabim vremenskim razmeram. Poleg debele snežne odeje so bile temperature pod lediščem, naletaval je nov sneg in pihal mrzel veter (Vadnu V.).

Vaje bolničarjev – scenariji

Na marčevskih vajah bolničarjev smo preigravali različne scenarije, v katerih lahko posredujejo prvi posredovalci. Prvi scenarij je predvidel povoženo peško, katera je kasneje izgubila zavest in doživela srčni zastoj. V drugem scenariju je osebi spodrsnilo pri delu v kopalnici. Zaradi padca si je poškodovala glavo in zaradi električnega udara prišla v fibrilacijo srca. V zadnjem scenariju je osebo prizadela huda zapora zgornjih dihalnih poti, zaradi česar je izgubila zavest in doživela srčni zastoj. Na vajah sta sodelovala tudi dva člana PGD Ivanje selo (Trebec M.).