Category: Usposabljanja 2018

Sektorska vaja – požari v objektih

Prva sektorska vaja v 2018 se je izvedla na temo požarov v objektih, vaja je potekala na gasilskem domu v Ivanjem selu. Prvi del vaje se je izvedel preko treh delovnih točk: oblikovanje curkov, postavljanje trodelne raztegljive gasilske lestve ter notranji napadi z uporabo prezračevalnika. Na vsaki od delovnih točk so mešane ekipe vseh treh gasilskih enot pod nadzorom inštruktorjev vadile posamezne sklope, vsak od sklopov se je večkrat ponovil. Na koncu se je izvedla še zaključna vaja, katera je predvidela požar v celotnem 2. nadstropju stanovanjskega objekta z več pogrešanimi osebami. Po izvedbi vaje se je izvedla analiza, katere rezultati bodo podlaga za prihodnje delo sektorja.

Foto: Hrestak Žan

Helikopter – modul B obnovitveni

V soboto, 16.6. je v ICZR na Igu potekal teoretični del obnovitvenega usposabljanja za delo s helikopterjem. Predstavljeno je bilo delo Slovenske vojske v sistemu zaščite in reševanja, katere helikopterje uporabljajo, kakšna mora biti delovna površina za obratovanje helikopterjev ter nekaj napotkov za varno delo s helikopterjem. V nadaljevanju predavanj se je obdelalo še naslednje teme: oskrbovanje zračnih plovil z vodo, načini polnjenja rezervoarjev in kdaj je smotrna uporaba helikopterja za gašenje. Na koncu je sledil še teoretični preizkus znanja, praktični del pa se bo izvedel naknadno. Usposabljanja se je udeležil en operativni gasilec PGD Rakek, kateri ga je tudi uspešno zaključil.

Tečaj terenske vožnje

V nedeljo, 10.6.2018 sta se dva naša operativca udeležila tečaja terenske vožnje, ki ga je organiziral ASPC Drobnič. Pod nadzorom izkušenih inštruktorjev terenske vožnje sta večkrat prevozila poligon ter s tem pridobila več kot potrebno znanje terenske vožnje. To znanje bosta na vajah predala ostalim operativcem in tako bo vožnja na intervencije potekala bolj varno (Lukan N.). 

Vaje bolničarjev – poškodbe pri delu

Na vajah bolničarjev smo predelali tematiko o nesrečah pri gasilskih intervencijah. Na začetku smo povedali nekaj o varnosti in zdravju pri delu, upoštevanju varnostnih predpisov in uporabe osebne varovalne opreme. Pregledali smo različne tipe intervenciji in nevarnosti, ki pretijo na gasilce ter kako se jim izognemo oz. se pred njimi zavarujemo. V nadaljevanju smo si ogledali analizo nezgod v gasilstvu za desetletno obdobje, kateri telesni deli so bili največkrat poškodovani, v kakšnih primerih in na kakšen način so poškodbe nastale. Na koncu smo ponovili še reševanje in nudenje temeljnih postopkov oživljanja polno opremljenega gasilca z zaščitno obleko in dihalnim aparatom (Trebec M.).

Vaje operative – notranji napadi

Tokratne redne mesečne vaje operative so bile na temo posredovanja ob požarih v objektih in so bile tematsko nadaljevanje vaj iz meseca maja. Vaje so bile izvedene preko dveh delovnih točk. Na prvi delovni točki se je vadilo postavljanje lestve, pripravo cevovodov in njihova napeljava po/ob lesti ter vstop napadalne skupine preko lestve. Na drugi točki se je izvajalo napade iz vozila GVC 16-25. Vadilo se je napeljavo B voda do trojaka, pravilno postavitev C cevovodov za vstop v objekt, napredovanje in napeljavo cevovodov po stopnišču ter pravilen vstop v goreč prostor. Pri tem se je upoštevalo pravilo, da je vedno ena napadalna skupina v rezervi za potrebe reševanja, upoštevali pa smo tudi nov OPR za notranje napade, kjer za evidenco NN skrbi strojnik. Za zaključek smo si skupaj pogledali kako se napelje rezervni B vod na trojak za primer odpovedi črpalke na vozilu.

Vrvne tehnike – Rakov Škocjan

Lepo vreme nam je omogočilo delo na terenu. Nad steno v Rakovem Škocjanu se je postavilo varovalno ograjo, izdelalo delovna in varovalna sidrišča ter napeljalo dve vrvi, eno za spust in eno za vzpon. Dostop do točke spuščanja se je izvajal s samovarovanjem ob varovalni ograji. Med spuščanjem se je zaustavilo na višini ter izdelalo varovanje za delo na višini. Na drugi vrvi, katera je imela izdelano še vmesno sidrišče pa se je vadilo vzpon ter prepenjanje preko sidrišča.

Zaključek pripravništva – izpiti

V soboto smo imeli interno zaključno preverjanje pripravnikov za vstop v operativo. Tekom leta so se udeleževali mesečnih vaj pripravnikov in drugih izobraževanj, letos spomladi pa so zaključili tudi izobraževanje za operativnega gasilca v organizaciji GZ Cerknica.

Na internem preverjanju so pripravniki pokazali zavidljivo znanje na 7 delovnih točkah in sicer: razvrščanje, osebna zaščitna oprema in izolirni dihalni aparat, oprema v vozilih, radijske veze, gasilski vozli, prva pomoč ter postavljanje cevovodov in oblikovanje curkov. Pripravniki so preverjanje uspešno opravili in se tako priključili operativni enoti našega društva, katera je sedaj večja za 6 novih gasilcev. Čestitamo vsem za vložen trud in jim želimo uspešno gasilsko pot še naprej! (Trebec M.)