Category: Usposabljanja 2017

Seznam usposabljanj v 2017

Vaje operative – nenapovedana vaja

V soboto, 30.12. smo v okviru plana izobraževanj za leto 2017 izvedli nenapovedano vajo operative. Po scenariju je prišlo v garaži do zastrupitve dveh oseb z ogljikovim monoksidom, ena od njiju se je nahajala v jašku globokem 10m. Iz garaže smo prvo osebo v oskrbo bolničarski ekipi iznesli opremljeni z dihalnimi aparati in prostor prezračili z nadtlačnim prezračevalnikom. Drugo osebo smo iz jaška rešili s pomočjo vrvne tehnike in jo predali v nadaljnjo oskrbo. Cilj vaje je bilo preveriti znanje bolničarjev in ekipe za vrvno tehniko, katerega so nabrali na vajah v preteklem letu (Modic Miha).

Usposabljanje za PPO

V petek 15. in soboto 16. decembra je v Zdravstvenem domu v Cerknici potekal drugi dvodnevni tečaj za usposabljanje prvih posredovalcev pod okriljem Slovenskega reanimacijskega sveta (SloRS) in Slovenskega združenja za urgentno medicino (SZUM). Tečaja se je udeležilo 5 operativcev in bolničarjev našega društva (Trebec Mitja, Modic Miha, Gorkič Aleš, Gorkič Anja, Purkart Klemen). Na dvodnevnem tečaju, ki je obsegal  10 ur teorije in praktičnega dela, so se tečajniki posvetili predvsem zelo pomembni temi temeljnih postopkov oživljanja (TPO) z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED). Tako so na krajšem teoretičnem delu ponovili glavne in bistvene pomembne točke prvega pristopa do poškodovanca, oceno odzivnosti in prizadetosti poškodovane osebe ter pravilen postopek oživljanja z uporabo pripomočkov prvih posredovalcev (AED in AMBU dihalni balon s kisikovo jeklenko).

Na praktičnem delu so tečajniki na različnih delovnih točkah vadili različne scenarije intervencij – nezavestne osebe, neodzivne in v srčnem zastoju odrasle osebe, oživljanje dojenčkov, otrok, utopljencev in druga nujna življenjsko ogrožujoča stanja v nujni prvi pomoči. Izpit je obsegal teoretični in praktični del pred komisijo zaposlenih v Nujni medicinski pomoči. Čestitamo novim prvim posredovalcem!

Operativno taktična uporaba ALK

V petek, 1.12. sva se dva operativca udeležila usposabljanja na temo “Taktika dela z ALK” v PGD Postojna. Prvi dve uri sta bili namenjeni teoriji, kjer smo izvedeli kakšne so primerne površine za postavitev in upravljanje z ALK, za kakšne vrste posredovanj jo uporabljamo in na katere stvari moramo paziti pri delu. V drugem delu usposabljanja smo pridobljeno znanje preiskusili na praktičnih primerih.  Preizkusili smo, kakšen je doseg ALK v primeru minimalnega raztega podpornikov ter uporaba ALK samo pred in za vozilom z obremenjeno in neobremenjeno košaro, doseg v primeru minimalnega raztega podpornikov ter uporaba lestve levo in desno ob vozilu z obremenjeno in neobremenjeno košaro ter prikazali dostop do odprtin na stavbi v primeru reševanja ljudi iz objektov, kjer preti nevarnost skakanja ljudi v košaro zaradi panike. Po praktičnem zaključku smo si ogledali še opremo v ALK. PGD Postojna se zahvaljujemo za povabilo (Modic M.). Nekaj fotografij si lahko pogledate na povezavi.

    vir fotografije: PGD Ivanje selo

Vaje operative – delo v notranjih napadih

V soboto, 25.11. smo v sodelovanju s PGD Cerknica izvedli skupno vajo na objektu na Rakeku. Tema vaje je bilo delo delo v notranjih napadih. V zadimljenem objektu smo vadili preiskavo prostorov, gašenje požarov in delo ob nepredvidenih situacijah. Cilj vaje je bil izpopolniti medsebojno delo. Za sodelovanje se zahvaljujemo gasilcem PGD Cerknica in gospodu Ravšlju za uporabo objekta (Modic Miha).

Vaje vrvnih tehnik – škripčevje

Na tokratnih vajah smo si najprej pogledali novo opremo ter razpored opreme po transportnih vrečah. Sledila je ponovitev izdelave škripčevja na improviziranem stojalu. Tako smo s pomočjo raztegljive A lestve izdelali stojalo, ga dodatno fiksirali s pomočjo vrvi ter nanj sidrali sistem škripčevja z reševalnim sedežem. Škripčevje smo izdelali iz sidriščne ploščice in dveh dvojnih škripcev, dvig in spust pa je bil izveden preko sidrišča z gri gri varovalom in ročne prižeme. Na koncu smo izvedli še stabilizacijo lestve s pomočjo klinov in pomožnih vrvic.

 

Certificirani prvi posredovalci

V sredo 8. in četrtek 9. novembra je v Zdravstvenem domu v Cerknici potekal dvodnevni tečaj za usposabljanje prvih posredovalcev pod okriljem Slovenskega reanimacijskega sveta (SloRS) in Slovenskega združenja za urgentno medicino (SZUM). Tečaja sta se udeležila tudi dva operativna člana in bolničarja našega društva, Domen Banfi in Sergej Trebec. Na dvodnevnem tečaju, ki je obsegal  10 ur teorije in praktičnega dela, so se tečajniki posvetili predvsem zelo pomembni temi temeljnih postopkov oživljanja (TPO) z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED). Tako so na krajšem teoretičnem delu ponovili glavne in bistvene pomembne točke prvega pristopa do poškodovanca, oceno odzivnosti in prizadetosti poškodovane osebe ter pravilen postopek oživljanja z uporabo pripomočkov prvih posredovalcev (AED in AMBU dihalni balon s kisikovo jeklenko).

Na praktičnem delu so tečajniki na različnih delovnih točkah vadili različne scenarije intervencij – nezavestne osebe, neodzivne in v srčnem zastoju odrasle osebe, oživljanje dojenčkov, otrok, utopljencev in druga nujna življenjsko ogrožujoča stanja v nujni prvi pomoči. Izpit je obsegal teoretični in praktični del pred komisijo zaposlenih v Nujni medicinski pomoči. V prihodnjih mesecih se bo usposobilo še 5 gasilcev, kateri bodo v primeru potrebe aktivirani in bodo nudili pomoč (Trebec Sergej).

Vaje operative – taktični nastopi

Tokratne vaje operative so bile na temo taktičnih nastopov gasilske enote. Na prvi delovni točki smo vadili gašenje požara na objektu s plinskim rezervoarjem goriva, na drugi delovni točki pa se je vadilo postopke gašenja požara na tovornem vozilu – izvajalo se je prometno in naletno zavarovanje, gašenje s klasičnimi napadi ter gašenje s peno. Po vsaki opravljeni vaji je sledila analiza.