Category: Usposabljanja 2016

Usposabljanje za nosilca dihalnega aparata

Trije gasilci PGD Rakek so danes v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu opravili usposabljanje za nosilca dihalnega aparata. Usposabljanje traja dva dni; prvi dan se gasilci spoznajo z opremo in ostalimi značilnostmi dela pod dihalnim aparatom, drugi dan pa je namenjen praktičnim vajam. Gasilci so po zaključku usposabljanja usposobljeni za osnovno vzdrževanje in uporabo izolirnih dihalnih aparatov.

Vaje pripravnikov – radijske zveze

Na decembrskih vajah so pripravniki obravnavali radijske zveze in sistem ZARE. Skozi kratko teoretično predavanje so se seznanili z osnovnimi sestavnimi deli radijskih postaj ter njihovo pravilno uporabo. Spoznali so se z namenom in uporabo različnih frekvenčnih kanalov, katere uporabljamo v gasilstvu za medsebojno komuniciranje in komuniciranjem z regijskimi centri za obveščanje. V drugem delu vaj so se pripravniki učili pravilnega postopka pogovora preko radijskih postaj in praktično vadili vzpostavljanje radijskih zvez preko ročnih in mobilnih radijskih postaj.

vaje-pripravnikov_dec-2016

Vaje bolničarjev – prvi pregled, AED, kisik

Na tokratnih vajah bolničarjev smo obdelali temo prvega pregleda in uporabo AED v kombinaciji s kisikom. Pregledali smo, kaj je pomembno pri prvem pregledu, na kakšen način ga opravimo in na kaj moramo biti pozorni. Nato smo si pogledali še uporabo kisika v kombinaciji z AED, na kaj moramo biti previdni, če ju uporabljamo skupaj in v katerih primerih nudimo poškodovancu kisik.

jj

Vaje pripravnikov – prva pomoč

Na novembrskih rednih mesečnih vajah so se pripravniki seznanili z osnovami prve pomoči. Vaje so temeljile na osnovnih pristopih prve pomoči pri različnih poškodbah in v različnih okoliščinah. Največji poudarek vaj je bil na varnosti posredovalcev oziroma gasilcev in poškodovancev pri izvajanju prve pomoči. Pri praktičnem delu vaj so pripravniki ponovili in pregledali opremo, katero imamo v društvu in kje v vozilih se nahaja.

Trebec Mitja

15034380_10210533799958425_334036502_o

Vaje bolničarjev – imobilizacija

Na novembrskih bolničarskih vajah smo ob teoretični osnovi in na praktičnih primerih obnavljali znanje o imobilizaciji poškodovanih telesnih udov – kdaj, zakaj, kako in s čim imobiliziramo. Ponovili smo pravilne položaje poškodovanca ob različnih poškodbah ter vadili pripravo poškodovanca za prenos z zajemalnimi nosili. Na tokratnjih vajah so se nam pridružili še štirje operativni člani iz sosednjega PGD Ivanje selo.
received_10210462086045622

Vaje pripravnikov – poplave

Na oktobrskih vajah so se pripravniki seznanili z delom ob poplavah in delom z vodnimi črpalkami. Najprej so poslušali teoretičen del, ki je zajemal nekaj osnovnih značilnosti poplav, nevarnosti, ki ob tem nastajajo za ljudi, živali in infrastrukturo ter z osnovnimi ukrepi ob posredovanju na tovrstnih intervencijah. Praktični del vaj je zajemal polnjenje protipoplavnih vreč, s katerimi so morali pripravniki zgraditi pravilen nasip oziroma vodno pregrado in zavarovanje vhoda v objekt pred vdorom vode, na drugi delovni točki  pa so s pomočjo električne potopne črpalke in motorne pretočne črpalke prečrpavali vodo iz vodnjaka.

dsc_1127

Gašenje notranjih požarov – modul B

Operativna gasilca PGD Rakek sta uspešno zaključila dvodnevno izobraževanje za gašenje notranjih požarov, modul B. Usposabljanje je potekalo v ICZR na Igu. Tečaj je nadaljevanje izobraževanja gašenja notranjih požarov, modul A. Zasnovan je v dveh delih: teorija (teorija gorenja in gašenja, varna uporaba zaščitnih sredstev, gibanje v zadimljenem oziroma gorečem prostoru, prva pomoč) in praksa (vadba oblikovanja curkov, vaje prezračevanja na dimni hiši, vroče vaje v požarnih kontejnerjih in požarni hiši). Na tečaju se tečajniki naučijo kako pravilno vstopati v goreče prostore ter kako pravilno in varno gasiti požar. Seznanijo se tudi z novostmi pri gašenju ter pomembnostjo prezračevanja pri izvajanju notranjih napadov. Gašenje notranjih požarov je zelo zahtevno opravilo ter predstavlja posebno nevarnost za gasilce. S pravo usposobljenostjo operativnih članov lahko to nevarnost v veliki meri zmanjšamo.

brez-naslova3

Foto: priprava na vstop in gašenje v kontejnerju (vir: F4E)