Category: Usposabljanja 2015

Vaje pripravnikov – zaključne vaje

Tekom leta so imeli pripravniki redna mesečna usposabljanja, kjer so spoznavali in vadili gasilske veščine, katere so osnova za delo v operativi. Za konec leta pa so se izvedle še zaključne vaje, kjer so morali uporabili vse do sedaj osvojeno znanje. Svoje znanje in usposobljenost so pokazali na dveh scenarijih. Prvi je predvideval požar v višjih nadstropjih stanovanjskega objekta in drugi požar osebnega vozila na avtocesti. Pripravniki so pod vodstvom izkušenih gasilcev izvedli operativno taktične postopke za vsak primer ter na koncu vsake vaje izvedli analizo.

 Brez naslova

Preventivni pregled podjetja DS SMITH

Požarna preventiva je niz dejavnosti, ki služijo preprečevanju nastankov požarov in škodljivih posledic požarov, kjer ima pomembno vlogo tudi lokalno pristojna gasilska enota. V skladu z dogovorom o sodelovanju na področju zagotavljanja požarne varnosti v podjetju DS SMITH smo včeraj opravili preventivni pregled prostorov, gasilne opreme in spoštovanja požarnega reda. Pri pregledu smo bili posebej pozorni na:

  • prehodnost in označenost evakuacijskih poti,
  • ustreznost gasilnikov (tip, pozicija in veljavnost), označenost in njihova dostopnost,
  • ustreznost hidrantnih omaric (pozicija in veljavnost), označenost in njihova dostopnost,
  • označevanje, delovanje in dostopnost zunanjih nadtalnih hidrantov,
  • skladiščenje nevarnih snovi in uporabo ustreznih lovilcev,
  • skladiščenje lahko vnetljivih snovi,
  • usposobljenost zaposlenih za nudenje prve pomoči in izvajanja evakuacije.

Med pregledom smo se seznanili z razporeditvijo prostorov, nameščenostjo protipožarnih sistemov, dostopov do objekta, mestom za odklop električne energije in plina, lokacijo zbirnega mesta za zaposlene in postavitvenimi površinami za gasilske enote. Po pregledu je bil sestavljen zapisnik s opaženimi pomanjkljivostmi in predlogi za izboljšanje, izpostavilo se je tudi dobre primere upoštevanja in izvajanja požarne varnosti v podjetju.

Vaje operative – dimniški požari

Tokratne vaje operative so bile na temo dimniških požarov. Na prvem delu se je preko predavanja spoznalo sestavo dimnika, vzroke za nastanek dimniških požarov, nevarnosti in ukrepe ob gašenju, postopke gašenja in opremo za gašenje dimniških požarov. Poudarek predavanja je bil na postopku posredovanja, saj se dimniški požar smatra kot požar v stanovanjskem objektu, posledično se vsak poziv vzame kot zelo resna zadeva in je potrebno izvoziti z ustrezno tehniko in gasilci. Za konec prvega dela je sledila predstavitev opreme, katero imamo v GVC 16-25 za potrebe gašenja dimniških požarov in kratko obnovitveno usposabljanje za delo s termo kamero. Drugi del vaj je bil namenjen vadbi taktičnih nastopov gasilske enote v primeru dimniškega požara.

Untitled

Vaje operative – TRE ob prometni nesreči

Danes smo skupaj s PGD Cerknica izvedli usposabljanje na temo tehničnega reševanja ob prometni nesreči. Prvi del usposabljanja se je vršil preko delovnih točk, kjer smo v mešanih ekipah vadili stabilizacijo vozil, iznos poškodovancev iz vozila ter si pogledali opremo za tehnični poseg na vozilu. Pri stabilizaciji se je poleg standardne opreme za stabilizacijo vozil pregledalo tudi kaj lahko naredimo z opremo, katero imamo v vozilu mi (lestev, gurtne, zagozde, cevi,…). Sledila je zaključna vaja s scenarijem prometne nesreče dveh vozil in tremi poškodovanci. Po vaji je sledila krajša analiza in nato druženje operative v gasilskem domu na Rakeku.

1

Vaje bolničarjev – TPO

Danes smo izvedli usposabljanje operative na temo temeljnih postopkov oživljanja. Na začetku vaj smo obnovili teoretični del iz TPO, sledila je predstavitev AED, ročnega dihalnega balona in kisikovega kompleta. Po predstavitvi je sledil prikaz izvajanja postopkov oživljanja z uporabo omenjenih pripomočkov in nato praktična vadba vseh sodelujočih gasilcev na vadbeni lutki.

Untitled

 

 

Obnovitveni tečaj za tehničnega reševalca

Gasilec PGD Rakek je med 19. in 21. aprilom opravil obnovitveno usposabljanje za tehničnega reševalca. Prvi dan usposabljanja se je predelalo taktiko in postopke tehničnega reševanja, naslednja dva dni pa se je praktično vadilo na poligonu ICZR Ig. Vadilo se je aktivni spust po vrvi, reševanje iz višine s pomočjo žičnice za nosila, reševanje iz jaškov in reševanje z nosili po pobočju. Opravilo se je tudi več vaj na temo reševanja v primeru nesreče prometnih sredstev (traktor, osebna vozila, avtobus,… itd.). Ob koncu usposabljanja se je izvedla zaključna vaja, kjer je prišlo do prometne nesreče avtobusa in več osebni vozil.

Vaje operative – taktični nastopi

Tokratne vaje operative so bile na temo taktičnih nastopov gasilske enote. Na prvi delovni točki smo vadili gašenje požarov v večnadstropnih objektih, kjer je potrebno cevovode za gašenje napeljati po stopnicah, na drugi delovni točki pa se je vadilo postopke gašenja požara na tovornem vozilu – izvajalo se je prometno zavarovanje, gašenje s klasičnimi napadi ter gašenje s peno. Po vsaki opravljeni vaji je sledila analiza.

Brez naslova