Category: Usposabljanja 2014

Taktika – preigravanje scenarijev

V soboto, 20.12.2014 so se izvedle vaje na temo gasilske taktike in vodenja manjših do srednje velikih intervencij. Na vajah so sodelovali vodje skupin PGD Rakek, kateri so za dva scenarija (požar na prometnem sredstvu, požar v naravi) teoretično pripravili potek posredovanja. Za pripravo rešitve je bilo na voljo 20 minut, nato pa je sledila predstavitev in kratka analiza posredovanja.

DSC_0498

Vaje bolničarjev – delovna nesreča

Na tokratnih vajah bolničarjev je po scenariju prišlo do nesreče pri izvajanju obnovitvenih del v stanovanjskem objektu. Med rezanjem je prišlo do loma rezilnega orodja, kateri je osebi, ki je rokovala z orodjem, odrezal prst na roki. Odlomljeni del je odneslo ter istočasno poškodovalo še drugega delavca – tujek v nogi. Ob poizkusu pomoči se poškoduje še tretja oseba, katera pade po stopnicah, si zlomi stegnenico in rebra, katera povzročijo odprto poškodbo stene prsnega koša (odprti pnevmotoraks). Sodelujoči gasilci – bolničarji so najprej poskrbeli za varno delovišče, izvedli triažo in nato glede na vrsti red ustrezno oskrbeti ter iznesti poškodovanca iz objekta. Na koncu je sledila analiza izvedenih postopkov.

10850771_605769489528281_1034128572_n

Vaje pripravnikov – zaključna vaja

Po rednih vajah je sledila še zaključna vaja pripravnikov za leto 2014, kjer so uporabili vse do sedaj osvojeno znanje. Po scenariju vaje je zagorel smetnjak v bližini osnovne šole na Rakeku, pri poizkusu gašenje pa se je mimoidoči opekel. Ekipa pripravnikov pod vodstvom izkušenih gasilcev je poskrbela za gašenje požara, izvedla zavarovanje okolice in oskrbela opečenega krajana. Po vaji je sledila analiza in nato ponovitev vaje z zamenjanimi vlogami pripravnikov.

DSC_0468

Vaje pripravnikov – dimniški požari

Tokratne vaje pripravnikov so potekale na temo dimniških požarov, kjer se je preko kratkega predavanja in nato praktičnega dela spoznalo sestavo dimnika, vzroke za nastanek dimniških požarov, znake dimniškega požara, nevarnosti in ukrepe ob gašenju, postopke gašenja in opremo za gašenje dimniških požarov. Naslednje vaje pripravnikov so v januarju 2015, kjer bodo obdelali temo poplave.

20141213_180841

Preventivni pregled podjetja Valkarton

Požarna preventiva je niz dejavnosti, ki služijo preprečevanju nastankov požarov in škodljivih posledic požarov, kjer ima pomembno vlogo tudi lokalno pristojna gasilska enota. V skladu z dogovorom o sodelovanju na področju zagotavljanja požarne varnosti v podjetju Valkarton Rakek smo opravili drugi preventivni pregled prostorov, gasilne opreme in spoštovanja požarnega reda. Po pregledu je bil sestavljen zapisnik s opaženimi pomanjkljivostmi in predlogi za izboljšanje, izpostavilo se je tudi dobre primere upoštevanja in izvajanja požarne varnosti v podjetju. Pri pregledu smo bili posebej pozorni na:

  • prehodnost in označenost evakuacijskih poti,
  • ustreznost gasilnikov (tip, pozicija in veljavnost), označenost in njihova dostopnost,
  • ustreznost hidrantnih omaric (pozicija in veljavnost), označenost in njihova dostopnost,
  • označevanje, delovanje in dostopnost zunanjih nadtalnih hidrantov,
  • skladiščenje nevarnih snovi in uporabo ustreznih lovilcev,
  • skladiščenje lahko vnetljivih snovi,
  • usposobljenost zaposlenih za nudenje prve pomoči in izvajanja evakuacije.

 

Delo z vitli

Dvig in vleka bremen je pogost postopek tehničnega reševanja – odstranjevanje ovir na cesti, dvigovanje bremen iz globeli in sotesk, pomoč pri premagovanju strmin z vozili. Vitel nameščen na vozilu omogoča vse zgoraj navedene postopke, vendar zahteva usposobljenost za delo z vitlom in ustrezno pripadajočo opremo (privezne jeklenice, bremenski trakovi, verige, škopci, škripci, itd.). Ker imamo vitli na obeh vozilih je prav, da vsak operativec pozna osnovne zakone mehanike (vlečna sila, škripčevje), zna izdelati sidrišče, pozna delovanje vitla in zmožnosti samega vozila ter pozna vse varnostne ukrep. Tokratne vaje so bile sestavljene iz teoretičnega in praktičnega dela. V pisarni GD smo imeli najprej predavanje iz teorije dela z vitli, predavanje pa smo izkoristili tudi za predstavitev podiranja dreves s pomočjo hidravličnega klina. Po predavanju smo se preselili pred gasilski dom, kjer smo praktično preizkusili izdelavo sidrišč, uporabo škripcev in izvedli samoizvlek vozila s pomočjo vitla in škripca.

DSC_0455

DSC_0463

Vaje bolničarjev – rane povzročene z nožem

Vaje bolničarjev so bile tokrat namenjene oskrbi poškodb povzročenih z nožem ali drugim ostrim predmetom. Po scenariju vaje je prišlo do prepira, kateri se je končal s fizičnim obračunam, pri tem sta osebi utrpeli poškodbe oziroma ureznine na različnih delih telesa. Prvi poškodovanec je utrpel odprto poškodbo trebuha iz katere je sililo črevesje, drugi poškodovanec pa ureznino na čelu in vratu ter zlom zapestja. Pri oskrbi poškodovancev je bil poudarek na pregledu, prepoznavanju poškodb (vrsta in nujnost), pravilnem položaju poškodovanca, zaustavljanju krvavitev, preprečevanju šoka in okužbe. Po vaji je sledilo pospravljanje opreme in analiza vaje.

11