Category: Usposabljanja 2012

Usposabljanja leta 2012

Nenapovedana vaja plinska postaja

V soboto 22.12.2012 so se oglasili pozivniki celotne operativne enote PGD Rakek. Šlo je za nenapovedano vajo s predpostavko, da se je v plinsko postajo v bližini podjetja Alumar zaletel osebni avtomobil. Ravno v tem času so na postaji potekala redna vzdrževalna dela. Zaradi prebitja cisterne s plinom je uhajajoči plin začel goreti. Trk avtomobila pa je poškodoval voznika in dva vzdrževalca.

Gasilci so ob prihodu na mesto nesreče najprej pogasili požar na cisterni s plinom. Zatem pa so začeli z oskrbo vseh ponesrečenih. Med oskrbo ponesrečenih so še vedno skrbeli za požarno varovanje zaradi morebitnega ponovnega vžiga. Do pogasitve požara so morali vsi gasilci v bližini cisterne delovati v zaščiti dihalnih aparatov. Vse ponesrečene so po oskrbi odnesli na zbirno mesto od kjer bi jih v realni situaciji odpeljalo reševalno vozilo. Po vaji je sledila krajša analiza, kjer smo se pogovorili o napakah, ki so se na vaji dogajale. Sklenili smo, da moramo v prihodnje ponovno organizirati še kakšno vajo presenečenja.

Ob tej priložnosti krajanom voščimo VESEL BOŽIČ TER SREČNO IN ZDRAVO LETO 2013. Zahvaljujemo pa se Vam tudi za vse prostovoljne prispevke, ki ste jih prispevali v zadnjem mesecu!

Vadnu Vid

Vaje bolničarjev

Na današnjih vajah gasilcev-bolničarjev smo predelali naslednje teme: nagla obolenja, zastrupitve, poškodbe glave ter poškodbe zaradi mraza. Po programu so to bile zadnje letošnje vaje, z naslednjim sklopom nadaljujemo po novem letu. Tako bodo naslednje vaje bolničarjev 10. januarja, ko si bomo pogledali temeljne postopke oživljanja (TPO).

OPR nevarna snov

Tokratne operativne vaje so bile namenjene operativnim postopkom (OPR) pri posredovanju v primeru razlitja nevarne snovi. Namen vaje je bil, da se vzpostavi dobro predpripravo dela za potrebe posredovanja pri večjih intervencijah, kjer desetina oziroma enota opravlja zgolj delo z nevarno snovjo. Delo se je razdelilo na: zunanja podpora, zavarovanje območja in sprejem, neposredni posredovalci ter prva pomoč z dekontaminacijo. Nekaj fotografij iz operativnih vaj je v galeriji, v nadaljevanju pa kratek opis dela na teh točkah.

Zunanja podpora je imela nalogo pripraviti vse potrebno do vstopne točke. Tako so pripravili cevi in druge armature za potrebe požarnega varovanja, v bližino vstopne točke se je namestilo vsa orodja in pripomočke za posredovanje, poskrbeli so za preskrbo z gasilno vodo in penilom ter pripravili rezervne tlačne posode za IDA.

Ekipa za zavarovanje območja je izvedla ustrezno zavarovanje območja, označila vstopno točko, sprejemala dodatne ekipe in poskrbela za odstranitev nepoklicanih z mesta posredovanja.

Neposredni posredovalci so opravili hiter ogled, preiskali in izvlekli ponesrečence, preprečili iztekanje, izvedli požarno varovanje, zatesnili jaške in izvedli sanacijo.

Ekipa za prvo pomoč in dekontaminacijo pa je postavila dekontaminacijsko mesto, poskrbela za prvo pomoč ponesrečencev ter vodila popis rešenih in evakuiranih.

 

 

Praktične vaje Gasilec 2012

V nedeljo, 11.11.2012 s pričetkom ob 8:00 za tečajnike in 7:30 za inštruktorje, se je izvedel  prvi del praktičnih vaj v okviru tečaja za pridobitev naziva Gasilec. Vaje po potekali v novi industrijski coni Podskrajnik, približno 50 tečajnikov pa se je izmenjavalo na osmih delovnih točkah. Način dela na delovnih točkah je bil sledeč: prvi del se je začel s kratkim predavanjem, ki je zajemal namen dela in predstavitev opreme. Sledila je predstavitev pravilnega dela z opremo, nato pa prva demonstracija, katero so s pomočjo inštruktorja že izvedli tečajniki. Po kratki analizi prve izvedbe, se je vajo še večkrat ponovilo. Delovne točke so bile naslednje: 

1. DOBAVA VODE:
zajemanje vode s sesalnimi cevmi,
– zajemanje vode iz nadzemnega hidranta in B cevmi,
– zajemanje vode iz nadzemnega voda, dvema C cevema in zbiralcem,
– zajemanje vode iz podzemnega hidranta in C cevema ter zbiralcem .

2. NAPAD:

– postavitev B cevovoda in priprava klasičnega napada,
– postavitev B cevovoda in priprava cevi za notranji napad,
– postavitev B cevovoda in priprava cevi za napad s peno,
– pravilno delo z armaturami in ročniki,
– pravilna postavitev napadalcev v zunanjem napadu.

3. VRVNA TEHNIKA, gasilniki:
– vrste gasilnikov ter njihova uporaba,
– vrste vrvi ter zakaj jih v gasilstvu uporabljamo ,
– navezovanje orodja (ročnik s cevjo, kramp,……..) ,
– reševalne zanke (enojna reševalna, dvojna reševalna) .

4. LESTEV, DELO NA VIŠINI:
– vrste lestev s poudarkom na trodelni in zakaj jih potrebujemo ?
– prenos in nošenje lestve , postavitev trodelne lestve ,
– hoja po lestvi in delo na lestvi (brez orodja, z ročnikom in cevjo, z orodjem).

5. POŽARI V NARAVI:
– predstavitev opreme: vrste metel, naprtnjač, VT črpalka, izpihovalnik,
– pravilno delo z metlo, izpihovalnikom in naprtnjačo,
– delo z VT ročnikom in postavljanje VT linije ,
– pravilna razporeditev orodja glede na požarno linijo.

6. ELEKTRIKA V GASILSKI PRAKSI:
– predstavitev in delo z različnimi vrstami podaljškov, orodja in agregatov ,
– vklop in delo z agregatom,
– pravilno delo s podaljškom in pravilno priključevanje porabnikov.

7. POMOČ GASILCEM S SPECIALNOSTMI:
– predstavitev IDA, tlačne posode, nosila, kovčki za PP
– zamenjava tlačne posode ter pravilno nošenje le-te, delo z IDA,
– prenos ponesrečenca z nosili + predstavitev drugih načinov prenosa.

8. ZAVAROVANJE KRAJA NESREČE:
– predstavitev opreme, ki se uporablja za zavarovanje kraja nesreče,
– zavarovanje kraja nesreče (prometna nesreča)
– zavarovanje kraja nesreče (objekt v ognju)
– zavarovanje kraja nesreče (nevarne snovi)

Ker nas je prejšnji teden malo pred koncem dela po točkah, pregnalo hudo neurje, se je v nedeljo 18.11.2012 nadaljevalo z delom na preostalih točkah. Po končanem delu na delovnih točkah je sledila skupna vaja, kjer se je iz tečajnikov formiralo enote. Enotam so na zaključni vaji poveljevali inštruktorji, tečajniki pa so izvrševali naloge ter prikazali osvojeno znanje. Na vajah je sodelovalo 7 tečajnikov PGD Rakek.

Sektorska vaja Vikend 2012

Vaja se je izvedla kot enodnevna, napovedana in poučna skupna vaja. Praktične aktivnosti na prizorišču so se začele eno uro pred začetkom vaje in so skupaj trajale približno 3 ure. Aktiviranje operativnih enot PGD Ivanje selo, PGD Unec in PGD Rakek se je izvedlo v dejanskem času in v skladu z načrti. Po planu vaje je bil s strani krajana Ivanje selo v ReCO Postojna javljen požar ne-stanovanjskega objekta v naselju Ivanje selo. Zaradi pomanjkljivih podatkov o velikosti požara se alarmira samo PGD Ivanje selo. Ob prihodu PGD Ivanje selo na kraj, vodja intervencije ugotovi, da je prišlo do močnega požara v objektu, ki se uporablja kot počitniška hiša. Požar se je že razširil v zgornje in spodnje prostore, prav tako pa je zajel zunanjost (nadstrešek). Zaradi intenzitete se širi tudi na bližnji gozd. Po podatkih lastnika naj bi bili v objektu pogrešani dve osebi, lokacija pogrešanih pa je neznana. Vodja intervencije zato dodatno aktivira še PGD Rakek in PGD Unec.

Velik problem posredujočih enot je bila oddaljenost hidrantnega omrežja, zato se prvih nekaj minut izvaja gašenje samo s pomočjo dveh GVC. Istočasno pa se s približno 250 m oddaljenega hidranta s pomočjo MB napelje dobavo vode, katera kasneje izmenično oskrbuje obe cisterni. Med tem, ko večina posreduje na objektu, dve enoti z GVGP-1 izvajata gašenje gozdnega požara, ki se širi proti bližnjim objektom.

Notranji napadalci so izvedli dva notranja napada (klet in pritličje) z namenom preiskave prostorov in gašenja požara. Istočasno se del objekta gasi tudi iz zunanje strani. Po iznosu dveh poškodovanih oseb, katere so predane v oskrbo bolničarjem, in dokončni pogasitvi požara se zaradi informacij po dodatnem pogrešanem še enkrat izvede preiskava prostorov. Ob ponovnem pregledu se izkaže, da gre za lažno informacijo. Po vaji je sledila analiza v gasilskem domu PGD Ivanje selo. Fotografije.

Bolničarji – opekline, zlomi, zvini in izpahi

Tokratne vaje so bile namenjene teoretičnemu pregledu snovi, katera je zajemala naslednje teme: opekline, zlomi, zvini ter izpahi. Pri opeklinah smo večino časa namenili oskrbi ter možnim zapletom pri različnih vrstah opeklin. V naslednjem sklopu predavanja smo si pogledali razliko med zvinom in izpahom, spoznali mehaniko poškodbe ter njihovo oskrbo. Več časa smo namenili pravilni oskrbi zlomov in imobilizaciji le-teh. Na naslednjih vajah, ki bodo čez 14 dni, se bo praktično delalo na delovnih točkah.